درباره ما – دفتر معماری آرنا

دفتر معماری آرنا

سبکی نو برای زندگی نو

 

اندیشه برای معماری                معماری برای اندیشه

 

میگویند لوئی کان معمار برتر قرن بیستم جمله ای داشته که ترجیع بند گفتارهایش در کلاس های دانشگاهی بوده: به ریشه ها رجوع کن  …

 

رجوع به ریشه ها آنجا که صحبت از یک معماری غنی چونان معماری این مرز و بوم باشد کاری سهل و ممتنع به نظر می رسد چرا که هر کس از ظن خود یار راه می شود و وقتی صحبت از عمل به میان می آید ادامه راه کار بس دشوار است.

قدم در راهی نهاده ایم که به اعتبار این معماری غنی و با دلگرمی همکاران سخت کوشمان امید حرکت به سوی “ریشه ها” را در سر می پرورانیم. چشم انداز ما همین چراغ راه است یعنی آنچه به پشتوانه معماران گذشته مان در چنته داریم و با بهره گیری از همدلی با فرهیختگان این حرفه در معماری امروز قرار است برای فردا رقم زنیم. در این راه البته از تجربه های دیگران هر چند خیلی دور از هم باشند بهره خواهیم گرفت و سعی خواهیم کرد ترجمان غایت فن آوری روز را به زبان خودی با هم به گفتمان بنشینیم.

اندیشیدیم که سه عرصه میتواند جولان گاه اندیشه معماران جوان این دیار باشد:

با هم آموختن،  با هم ساختن و با هم آزمودن

واقعیت این است که تجارب دیگران بسیار برای آموختن دارد و وقتی این آموختن نظام مند و توأم با هدف باشد خود می تواند مرحله ای از طراحی طلقی شود. ما به واسطه طراحی می اندیشیم و می آموزیم و به واسطه آموختن و پژوهش، طراحی می کنیم. در این راه قرار است هفت دانشکده بین المللی همکار ما باشند و شهرمان تبریز موطن اولین اتاق فکر معماری آسیای غربی…

این البته شروع راه است و ادامه راه ممکن نیست جز با همیاری تو عزیز فرهیخته، پس قدم بر چشمان ما بگذار و این دست همکاری را بفشار. در صورتی که ما را قابل دانستی فرم ورود به سایت را تکمیل کن تا بیشتر برایت بگوییم.